• De terreinen zijn uitsluitend toegankelijk voor de leden van Tennis & Padel De Zwaluw Halen.
 • De cafetaria is dagelijks open vanaf 18u.
  • Afhankelijk van de activiteiten kan deze ook open zijn tijdens het weekend en door de dag.
 • Reservaties kunnen enkel via het reservatiesysteem.
 • Je kan in principe 2 keer gelijktijdig reserveren voor tennis en 2 keer gelijktijdig voor padel.
 • Sportkledij en tennis-of padel schoenen met vlakke zool zijn verplicht (geen loopschoenen).
 • Je eindigt tijdig zodat het terrein speelklaar is op het volgende speeluur.
 • Voor elk uur dient het terrein bij droog weer gesproeid te worden.
 • Spelers en trainers dienen de aanwijzingen van het bestuur, uitbater en terreinverzorgers op te volgen wat het gebruik van en de orde op de terreinen betreft. Als één of meerdere terreinen gereserveerd zijn voor onderhoud, dan mag er in geen geval op gespeeld worden, ook al lijkt het terrein bespeelbaar.
 • Het bestuur, uitbater en terreinverzorgers zijn bevoegd om in bepaalde omstandigheden één of meerdere terreinen onbespeelbaar te verklaren.
 • Elke speler is persoonlijk aansprakelijk voor alle door hem/haar toegebrachte schade aan de infrastructuur van de club. Beschadigingen moeten onmiddellijk gemeld worden aan het bestuur.
 • Blessures of ongevallen opgelopen tijdens het seizoen geven nooit recht op terugbetaling van het betaalde lidgeld of lesgeld. Afhankelijk van de duur en ernst van de blessure kan er een compensatie worden toegepast. Dat kan onder de vorm van gratis tennislessen of een korting op het volgende lidmaatschap. Dit wordt geval per geval bekeken door het bestuur.
 • Alle persoonlijke gegevens meegedeeld aan Tennis & Padel De Zwaluw Halen zullen vertrouwelijk behandeld worden. De club zal deze wel intern gebruiken om te communiceren met alle leden of leden met elkaar in contact te laten brengen. Indien u dit niet wenst kunt u dit schriftelijk melden.
 • Het bestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen, schade of diefstal. Waardevolle voorwerpen worden best niet onbeheerd achtergelaten in de kleedkamers.
 • We verwachten van alle leden en bezoekers een verantwoordelijk gedrag ten opzichte van elkaar, milieu en natuur.